Impact 4 values

Pri ravnanju z dojenčki starši večinoma uporabljajo neprimerne vzorce dvigovanja, pestovanja, nošenja in podpiranja, predvsem pa jim s preveč zaščitniško držo onemogočajo različne gibalne izkušnje. Vse to pomembno vpliva na vzpostavljanje povezav v možganih, te pa oblikujejo vzorce otrokovega gibanja, delovanja in mišljenja, kar vpliva na njegov fizični in psihični razvoj. Zato ima čedalje več sicer zdravih otrok nepotrebne težave, s katerimi dodatno obremenijo že tako preobremenjen zdravstveni sistem. Ta težko zagotavlja zdravstveno osebje, ki bi staršem lahko preventivno nudilo izobraževanje in praktično vadbo rokovanja z dojenčki.

Težave se da učinkovito preprečiti z zgodnjo uporabo sodobnega razvojnega koncepta Pedokinetika, a je ta širši javnosti (in zdravstvenim delavcem) manj poznan ter slabše finančno in geografsko dostopen. S pomočjo projekta bo Zavod Igrivi svet koncept razširili na čim širši krog ljudi. To bodo dosegli z brezplačnimi in prosto dostopnimi video prikazi ustreznih ravnanj, s kampanjo pa bodo gradivo razširili po različnih kanalih. S pomočjo zadovoljnih uporabnikov bodo nato spodbudili zdravstvene ustanove, ki so v stiku s skoraj vsemi porodnicami, da koncept vgradijo v svoje delovanje in ga tako naredijo dostopnega vsem, ne glede to, kje živijo, kaj znajo in koliko denarja imajo. Dolgoročno lahko na ta način Zavod Igrivi svet z vsebino Pedokinetike razbremeni razvojne ambulante, ki postanejo dostopnejše za tiste, ki jih res potrebujejo.

 

Kaj bodo dosegli:

  • Povečan dostop do informacij in učnih gradiv o pedokinetiki za vse starše in zdravstveno osebje: S pomočjo brezplačnih učnih gradiv in video prikazov ravnanja z dojenčkom bo koncept postal prosto dostopen in na voljo za uporabo. S kampanjo Nosek dol bo Zavod Igrivi svet te informacije prek različnih kanalov prenesli do potencialnih uporabnikov. Predvidevajo 200.000 ogledov učnih gradiv in 200 prenosov.
  • Povečana uporaba pedokinetike med starši: Zgolj informacija še ni dovolj, da bi ljudje koncept začeli tudi uporabljati. Zato bodo starše motivirali k dejanski uporabi z nagradno igro, v kateri bo izbranim 150 staršem, ki bodo posneli svoje ravnanje in jim ga poslali, posnetek pokomentiral strokovnjak in jim nudil dodatne nasvete. Predvidevajo 300 prejetih posnetkov, 150 komentarjev in 500 novih uporabnikov koncepta.
  • Izbrana zdravstvena ustanova zagotavlja dostop do pedokinetike znotraj svojega sistema.
  • Predvidevajo, da bo pedokinetika vključena bodisi v program Šole za starše, bodisi bo predvideno usposabljanje za osebje ustanove ali pa bo patronažna služba ob obisku porodnic uporabljala pedokinetiko.

 

Impact 4 valuse

Pri našem delu nas podpirajo