Pohvale in pritožbe

Pravnik o sistemu obravnave pritožb in pobud

Pravilnik o sistemu obravnave pritožb in pobud določa, da lahko vsak uporabnik (oz. za nepolnoletne osebe njihov zakoniti zastopnik) vloži pisno in obrazloženo pritožbo glede izvajanja storitev. Zavod jo obravnava v roku 30 dni po prejemu, v primeru nejasnosti pa lahko povabi pritožnika in druge osebe, da podrobneje pojasnijo okoliščine sporne zadeve. Zavod o svoji odločitvi izda sklep, v katerem obrazloži svojo odločitev. Zoper odločitev ima uporabnik pravico do pritožbe v roku 30 dni po sprejemu sklepa.

Neformalno pritožbo pa lahko uporabniki vpišejo v knjigo pohval in pritožb, ki je na voljo v prostoru, ali po e-pošti na naš naslov, ali pa se osebno oglasijo pri nas na pogovoru.

Pri našem delu nas podpirajo