JKA

 Jeremy Krauss Approach to Special Needs Children and child development
 

Način dela z otroki s posebnimi potrebami JEREMY KRAUSS APPROACH 

JEREMY KRAUSS APPROACH JKA Jeremy Krauss Approach je edinstven način dela z otroki s posebnimi potrebami, ki jim pomaga pri rasti, razvoju in učenju.

Otrokom s posebnimi potrebami pomaga razvijati njihov potencial, fizične, kognitivne in čustvene sposobnosti. Otroka podpira pri učenju, spreminjanju in premagovanju različnih razvojnih izzivov skozi proces postopnega razvijanja njegovih sposobnosti, v skladu z razvojnimi procesi.

 

S pristopom Jeremy Krauss approach delamo z otroki z različnimi razvojnimi motnjami, kot so:

  • cerebralna paraliza,
  • spastičnost,
  • kap,
  • motnje avtističnega spektra,
  • genske motnje,
  • poškodbe brahialnega pleksusa,
  • skolioza in
  • raznimi drugimi nediagnosticiranimi razvojnimi motnjami in izzivi, ki se pojavijo pri otrocih.

Jeremy Krauss Approach je razvil Jeremy Krauss, osebni učenec dr. Moshe Feldenkraisa, utemeljitelja metode Feldenkrais.

Foto: Mali čudež narave


JKA

Jeremy Krauss Approach (JKA) for children

The Jeremy Krauss Approach was developed by Jeremy Krauss and  is a unique way of helping Special Needs Children learn, grow and develop, based on the Feldenkrais Method.
The primary focus is on helping Special Needs Children develop their potential and abilities - physically, mentally and emotionally.
It supports a child to learn, change and overcome developmental challenges of various kinds through a process of Progressive Developmental Abilities Formation.

 

JKA

 

 

JKA

 

 

JKA

 

 

JKA

 

 

 
 

 

Pri našem delu nas podpirajo