PEDOKINETIKA

Razvojni koncept pedokinetika®  pedokinetika

V razvoj otroka se vsak starš tako ali tako vsakodnevno vpleta. Zato je zavedanje načina na katerega to počne velikega pomena tako v preventivi kot tudi v danih možnostih oblikovanja samega sebe in spoznavanju kaj dopuščamo, česa ne in zakaj tako.

Preko razvojnih funkcionalnih prijemov (RFP) pedokinetike v gibalnici ozaveščamo o načinih na katere vstopamo v stik z otrokom, da lahko dojenčku nudimo optimalno okolje zorenja živčno-mišičnih procesov, ki se vzpostavljajo ne le zaradi anatomske rasti, ampak predvsem zaradi informacij, ki jih sprejema. Le te pa doživlja nenehno v različnih položajih in stikih z različno podlago preko celega dneva.

Vpletamo se z zavedanjem in predvsem čutno, vse z namenom aktivacije genoma človeka, ki se prav zaradi doživetih izkušenj transformirajo v ključne razvojne vzorce, ki se formirajo v procesu sinaptogeneze.

Ko govorimo o zgodnjem razvoju otroka, nikakor ne gre za pospeševanje otrokovega razvoja. Gre za opazovanje vašega dojenčka, vzpostavitev najbolj naravnega in spodbudnega okolja, v katerem otrokova življenjska sila naredi vse potrebno. Ključno je, da omogočimo otroku, da se v kar največjem možnem obsegu razvije in izrazi njegov dan potencial, ki je evolucijski genski zapis razvoja... človeka. Še več, pri naših učnih urah boste odkrili, da je včasih vredno storiti korak nazaj, da bi dojenček usvojil razvojno nalogo na zelo prefinjen in najboljši način.

Kako kot posameznik izkušnje uporabljamo v procesi nevrološkega razvoja? Kako dopuščamo dober razvoj in proces razvijanja kot je. Kaj je to sploh aktiviranje potenciala človeka in kje je tu mesto separacije.

Obisk učnih ur pedkinetike doprine uvid v dopuščanje sebi in otroku samosvoj razvojni proces pomembnih življenskih nalog, ki jih moramo opraviti sami a jih mnogi ponese v pozno starost zaradi pomanjkanja izkušenj, da tako nujno razvojno nalogo tudi opravi.

Na urah se informirate, lahko pa se preizkusite v spoznavno zaznavnem uvidu izkušenj, ki jih otrok pridobiva preko odnos in stika z vsakim izmed nas.

O avtorici:

Utemeljiteljica razvojnega koncepta pedokinetika® Andreja Semolič in avtorica knjige Igriva vadba za dojenčka, izhaja iz zavedanja, da se človek razvija in izraža preko gibanja. Izražamo se na podlagi doživljanja izkušenj, ki jih pridobivamo skozi razvoj. Razvoj pa poteka naše celo življenje. Kako ga doživljamo in zakaj je zavedanje gibanja tako pomembno v odnosu do nege in stika z novorojenčkom, se lahko seznanite na lekcijah pedokinetike. Je športna pedagoginja in mednarodno certificiran praktik Feldenkrais® metode. Z 20 l. delom na področju gibalnega razvoja, je z osebno izkušnjo, akademskim študijem in prakso integrirala razvojne funkcionalne prijeme pedokinetike na Feldenkraisov način. S posebno pozornostjo na obdobje zgodnjega razvoja človeka in izkustvene prakse z otroki izvaja od . 2003. Koncept z razvojnimi funkcionalnimi prijemi poudarja izvorno gibanje v zgodnjem razvojnem obdobju do postavitve na dve nogi in vzpostavljene hoje in teka. Z izvornim gibanjem nadaljuje v programih za otroke do 4 let.

Vodi prvi somatski trening zgodnjega razvoja za dojenčke in kreira bodoče pedokinetike z iskustveno prakso. Organizira mednarodne delavnice Feldenkrais® metode in delavnice za specializirane profile, ki se zanimajo za razlikovanja dotika in načinov na katere vstopamo v stik z dojenčkom v zgodnjem razvojnem obdobju.

Na urah pedokinetike čutno doživite razlikovanje načinov na katere lahko vstopate v stik s svojim potomcem.

www.pedokinetika.si, www.pedokinetika.com

Pri našem delu nas podpirajo